Mi-eşti viață.
Ceațã, picături de ploaie,
Râuri şiroaie,
Adânc de pământ,  priviri lăcrimând,
Toate-ți sunt casă.

Mi-eşti vie.
Mie, miilor de pãsări în zbor,
Plantelor ce niciodatã nu mor,
Ogoarelor ce-şi cautã spor.
Eşti viață.

Te naşti din al munților suflet,
Curgi să ajungi arşiți să stingi
Te prelingi. Eşti viață. Şi vie.
Apă de izvor.

Nu te stingi, doar stingi sete;
Nu te plângi când atingi
Cu rãcoarea-ți buze sau plete
Sau eşti fiartă, să fii mai apoi
Bază de hrană sau ceai.

Eşti viață.
Eşti parte din corp omenesc,
Din planete. Eşti ceață, zăpadă.
Curgi. Stai.  Izvorăşti şi cobori
Din munte şi nor.
Eşti apa de izvor.

Te port într-o sticlă.
Te beau. Îmi eşti viață.
Mi-eşti zilnică forță.
Mi-eşti vie şi viață.

Eşti apă. În mine, cu mine te port
Ambalată în sticle
În lacrimi, în corp,
În cer şi-n pământ. Eşti în tot.

De La Fântâna sau din ceruri cobori
Să stingi aprigă sete sau focuri ce ard
Suflete seci.
Buze uscate cu umezeală săruți,
Eşti viață şi-a arşiței moarte.

Limpede, clară. Şezi calmă-ntr-o sticlă
Mică, uşoară.
Mâini te ridică, guri te înghit să le dispară
Blândă sau aprigã sete.

Te caută iarba şi falnicii pini,
Te caută via, te caută flori şi ciulini
Te caută greier, cămilă şi om,
Te caut şi eu, sete s-adorm.
Te caut, te cumpăr, te port şi te porți cu blândețe.
Jumătate de litru de viață conții.
Minerală sau plată.
Tu, apă de izvor, îmi eşti viață.

apa de izvor

Din munte cu stejar şi pin acoperit
Cobori la şes sau urci pe alte zări.
Te-aştept. Vii la pet. Te port
Să-mi fii balsam de suflu-aproape mort.

Mi-eşti viațã. Ce-mi mai eşti?
Parte din toate şi din tot.
Toate-ți sunt casă, tu-mi eşti tot.
Îmi eşti oglindă. Apă. Viață.

Ce-mi eşti? Cine îmi eşti?
Eşti apă de izvor.
Viață şi vie. Şi îmi dai mie
Din prospețimea-ți, energie;
Din viața-ți, viață.

Acest articol a fost scris pentru proba cu numãrul 13 din competiția Superblog 2017. Sponsorul, La Fântâna, îmbuteliază, din Serbia (regiunea muntoasã acoperită cu păduri de stejar şi pin Mitrovo Polje), apă de izvor cu un conținut de minerale echilibrat, distribuită şi comercializată la nivel național în două țări: România şi Serbia.